PROGRAM PRZEJŚCIA NA POZIOM STAGE V|GOTOWI DO WSPIERANIA KLIENTÓW

HIMOINSA pracuje nad nową serią agregatów prądotwórczych z silnikiem Stage V, zgodnych z rozporządzeniem UE 2016/1628 dotyczącym maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (NRMM). 

Nowe generatory S5 to możliwości i innowacje, które czynią z nich jedne z najbardziej konkurencyjnych i zaawansowanych technologicznie produktów w europejskim sektorze wynajmu..

Wszystkie osoby odwiedzające targi Bauma będą mogły szczegółowo zapoznać się tą nową serią agregatów Stage V. Zapraszamy do hali A6, stoisko 308

Jeszcze przez 24 miesiące od wejścia w życie nowego rozporządzenia, HIMOINSA będzie nadal oferować agregaty prądotwórcze z silnikami Stage IIIA

Okres przejściowy dla agregatów prądotwórczych o mocy poniżej 56 kW i powyżej 130 kW potrwa do grudnia 2020 roku. Jednak modele o mocy od 56 do 130 kW z silnikami Stage IIIA będą nadal sprzedawane do grudnia 2021 roku.


Agregaty prądotwórcze S5

Nowa gama agregatów prądotwórczych składa się z modeli z silnikami Yanmar, FPT i Scania, które cechują się doskonale przemyślaną konstrukcją obudowy mieszczącej nowy układ oczyszczania spalin oraz instalację elektryczną. Jedną z głównych innowacji w agregatach prądotwórczych S5 jest układ sterowania, starannie zaprojektowany, tak aby zapewnić wydajną i bezpieczną koordynację z jednostką sterującą przeznaczoną do nowych silników Stage V.

Rozporządzenie UE 2016/1628

EMISJE Z SILNIKÓW MASZYN MOBILNYCH NIEPORUSZAJĄCYCH SIĘ PO 

DROGACH 

Jak wiadomo, w celu stopniowego obniżania emisji zanieczyszczeń atmosferycznych w 1997 r. przyjęto dyrektywę 97/68/WE, która ustanowiła wymogi dotyczące limitów emisji (fazy I, II, IIIA, IIIB i IV) oraz procedury homologacji silników do mobilnych maszyn nieporuszających się po drogach.
 
W styczniu 2017 r. Dyrektywa 97/68/WE została uchylona i zastąpiona rozporządzeniem (UE) 2016/1628, które ustanawia limity emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych (tzw. faza V) dla silników maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, a także wymagania administracyjne i techniczne związane z homologacją. Rozporządzenie to dotyczy produktów sprzedawanych od 1 stycznia 2019 roku. Przewiduje się jednak okres przejściowy, w którym dopuszczona jest sprzedaż urządzeń z silnikami wyprodukowanymi w 2018 r., czyli bez homologacji Stage V.

Skontaktuj się z nami

 

Potwierdzam przeczytanie i zaakceptowanie polityka prywatności * 
 

* Pola wymagane