Agregaty prądotwórcze do centrów danych

Czy dziesięć sekund to długo? Jedna szósta minuty – niewielkie i społecznie akceptowalne spóźnienie na spotkanie albo wieczność, kiedy czekamy na karetkę pogotowia. Ile akcji na giełdzie zmienia właściciela w ciągu zaledwie dziesięciu sekund? Ile osób nie zdąży na pociąg? Można poczekać dziesięć sekund w kolejce do kasy w supermarkecie, ale nie chcemy czekać nawet jednej podczas otwierania strony sklepu internetowego.


Energii nie może zabraknąć!

Awaria serwera z powodu zwykłej przerwy w dostawie prądu może sparaliżować całą firmę i zamienić niewinne minuty braku zasilania w potężne straty ekonomiczne. Duże firmy z branży handlu elektronicznego są awangardą w poszukiwaniu rozwiązań tego poważnego problemu: jak zagwarantować niezawodną dostawę energii, aby nie zagrozić dostępności ogromnych ilości danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Tak więc wszystkie duże międzynarodowe przedsiębiorstwa zajmujące się handlem elektronicznym uzbroiły się w potężne agregaty prądotwórcze, które stanowić będą niezawodne źródło zasilania w sytuacjach awaryjnych – nawet jeżeli są one mało prawdopodobne – kiedy sieć energetyczna zawiedzie. Energii nie może zabraknąć!.

Branża energetyczna dostosowała się do specyfiki tych instalacji za pomocą agregatów prądotwórczych opracowanych specjalnie dla centrów danych, zwymiarowanych według deklaracji mocy DCC (Data Center Continuous) i zgodnych z odpowiednimi uregulowaniami.

 Uptime Institute to uznany międzynarodowo organ określający i poświadczający, jak powinny być projektowane instalacje na potrzeby centrum danych. Instalacje te dzieli się na cztery poziomy według dostępności: Tier I, II, III oraz IV. Czynnikiem decydującym o tym, czy dana instalacja znajduje się na tym czy na innym poziomie, jest właśnie liczba dostępnych źródeł ciągłej dostawy energii oraz źródeł awaryjnych.Seria Centrów Danych
Im bardziej krytyczne i niezbędne są dane przechowywane w centrum przetwarzania danych (CPD), tym bezpieczniejsze musi być jego źródło zasilania. Dlatego generatory marki HIMOINSA przeznaczone do tego typu obiektów mogą być wyposażone w redundantny system rozruszników: elektryczny i hydrauliczny albo elektryczny i pneumatyczny, który daje stuprocentową pewność uruchomienia silnika.

Jego reakcja jest niezwykle szybka dzięki układowi podgrzewania z pompą. Ponieważ temperatura wody jest utrzymywana na poziomie co najmniej 40°C, agregat prądotwórczy jest w stanie uruchomić się w ciągu dziesięciu sekund.Jaką wartość ma owe dziesięć sekund dla przedsiębiorstwa, którego główny przedmiot działalności uzależniony jest od dostępności tych danych? Wielkie przedsiębiorstwa szacują, że straty ponoszone w wyniku np. 

oczekiwania na otwarcie się witryny internetowej mogą sięgać miliardów na sekundę. Dzisiejszy użytkownik Internetu, niecierpliwy i niezbyt skłonny dać drugą szansę, ma do swojej dyspozycji wszelkie możliwe opcje zakupu oferowane przez globalny i hiperpołączony rynek. Firmy, które potrafią odpowiedzieć na tę potrzebę natychmiastowej informacji i usługi, bez żadnych opóźnień czy przerw, otrzymują dodatkowe plusy w wizerunku prezentowanym swoim klientom i potencjalnym klientom.

Silnik do zastosowań DCC musi być wyposażony w elektroniczny regulator prędkości, aby móc szybko osiągnąć odpowiednie napięcie i częstotliwość, kiedy awaria sieci wymaga jego uruchomienia, a po ustabilizowaniu się tych parametrów, utrzymać je w trakcie dalszej pracy.

Centrum danych Alibaba Group, uważanej za największą grupę w branży handlu internetowego w regionie Azji i Pacyfiku, w drugiej fazie projektu zgłosiło zapotrzebowanie na 22 MW mocy w trybie standby. Cel: zapobiec utracie informacji i/lub przerwie w funkcjonowaniu baz danych, które zasilają portale sprzedaży online grupy przedsiębiorstw.W ostatnich latach cała gałąź produkcji agregatów prądotwórczych na potrzeby centrów danych rozwijała się w postępie geometrycznym. Nie tylko przedsiębiorstwa handlowe, ale także banki, przemysł rozrywkowy, a nawet administracja publiczna, decydują się na digitalizację niemal wszystkich swoich procesów i posiadają już swoje własne centra danych wraz z agregatem prądotwórczym, który zapewnia bezpieczeństwo i nieprzerwaną dostępność wszystkich przechowywanych w nim danych.

Zużycie energii w takich centrach danych jest spore nie tylko ze względu na potrzeby pracujących tam systemów, ale także ze względu na konieczność utrzymania odpowiedniej temperatury (20ºC) w pomieszczeniach, w których znajdują się serwery, tak aby zapewnić ich optymalną wydajność. Dlatego do wymiarowania agregatu brane są pod uwagę nie tylko czynniki specyficzne dla danego zastosowania, ale także temperatura i wysokość n.p.m. Znaczenie ma również dobór odpowiedniego układu chłodzenia.
Nierzadko generatory są montowane w pomieszczeniach znajdujących się częściowo lub całkowicie w piwnicy, gdzie wentylacja jest raczej słaba. Spółka HIMOINSA posiada zespół doświadczonych inżynierów, który zajmuje się projektowaniem zdalnych układów chłodzenia, montowanych na wyższych piętrach bądź na dachu.