Agregaty prądotwórcze dla szpitali

Koszt odłączenia szpitala od zasilania nawet na kilka minut można mierzyć w kategoriach ekonomicznych. Niemniej ważniejszego kosztu – czyli bezpieczeństwa pacjentów – nie da się wyrazić w milionach dolarów czy euro. Szpitale i stacje pogotowia ratunkowego wymagają niezawodnych agregatów prądotwórczych, które zapewnią awaryjne zasilanie, gwarantując ciągłość pracy w razie awarii sieci. Od tego zależy działanie sprzętu chirurgicznego, urządzeń monitorujących stan pacjentów czy elektronicznych dozowników leków. Agregaty prądotwórcze muszą dawać pewność, że w przypadku przerwy w dostawie energii uruchomią się na czas, tak aby praktycznie nie miała ona wpływu na funkcjonowanie sal operacyjnych, stanowisk testowych, laboratoriów czy sal szpitalnych.Agregaty prądotwórcze HIMOINSA gwarantują reakcję do 100% obciążenia w ciągu dziesięciu sekund

Oznacza to, że w takim czasie są w stanie rozpocząć dostarczanie całej potrzebnej mocy, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo wymagane do normalnego funkcjonowania szpitala. Ponadto kilka agregatów może pracować równolegle z możliwością synchronizacji z siecią. 
Charakter tych obiektów często wymaga złożonych rozwiązań inżynieryjnych, które pozwolą spełnić wymogi nie tylko techniczne, lecz także prawne. Przykładowo w szpitalu uniwersyteckim w Strasburgu HIMOINSA zamontowała dwa agregaty prądotwórcze 1550 kVA, które są zsynchronizowane z dwiema różnymi sieciami. 

Aby zapewnić ciągłość zasilania, oba generatory uruchamiają się synchronicznie i przejmują 100% obciążenia w ciągu 10 sekund, ale kiedy już zostanie przywrócone normalne zasilanie w tym ośrodku telechirurgii, tylko jeden z nich pracuje dalej w trybie awaryjnym.


HIMOINSA dostarczyła 12 agregatów prądotwórczych do pracy w trybie standby, które zasilają sześć budynków nowego szpitala na północ od największego pod względem ludności miasta w Ekwadorze.


Szpital Uniwersytecki w Strasburgu (Francja). Systemy sterowania są redundantne dzięki dwóm sterownikom na każdy agregat, co gwarantuje pewną pracę urządzeń nawet w przypadku awarii któregokolwiek ze sterowników.


Dobro pacjentów jest najważniejsze w każdym ośrodku zdrowia. Odnosi się to m.in. do ograniczeń emisji hałasu, którym podlegają również generatory prądu.

Zważywszy na szczególną wrażliwość pomieszczeń szpitalnych, w ramach każdego takiego projektu HIMOINSA przeprowadza szczegółową analizę konieczności wyciszenia zarówno samych agregatów prądotwórczych, jak również pomieszczeń, w których są montowane w celu utrzymania emisji akustycznych na minimalnym poziomie.