Fleet Manager | Menedżer flotyKonfigurowanie i monitorowanie agregatów prądotwórczych – zdalnie i w czasie rzeczywistym

1

C2CLOUD
Urządzenie komunikacyjne, które pozwala na zdalne i bieżące monitorowanie jednego lub większej liczby agregatów prądotwórczych. System potrafi wysyłać uprzednio zaprogramowane i skonfigurowane powiadomienia. Poza tym informacje są regularnie przekazywane z agregatu do serwera, co 60 minut albo w momencie wystąpienia zdarzenia. 

2

DOSTĘP PRZEZ SMARTFONA
Zarządzanie za pomocą smartfona za pomocą przeglądarki internetowej i wiadomości SMS. Program umożliwia skonfigurowanie 10 różnych numerów telefonicznych z uprawnieniami do powiadomień lub sterowania. Za pomocą telefonu komórkowego można uruchamiać i zatrzymywać urządzenie, zmieniać jego tryb pracy, jak również odczytywać i zapisywać parametry konfiguracji (tylko w przypadku sterowników CE7).

3

DOSTĘP PRZEZ KOMPUTER PC | ZARZĄDZANIE ZA POMOCĄ DOWOLNEGO KOMPUTERA PC
Odczytywanie statusu i lokalizowanie agregatów oraz zarządzanie ich utrzymaniem. Wymagany jest tylko komputer z systemem operacyjnym Windows i dostępem do Internetu. Oprogramowanie umożliwia otrzymywanie zaprogramowanych wcześniej powiadomień o zdarzeniach lub alarmach, a także obsługę systemów antykradzieżowych i zdalne sterowanie maszyną.Zastosowania w branży WYNAJMUSpersonalizowane sprawozdania

w których podane są szczegółowo godziny pracy, wytworzona energia, zużycie paliwa i wydajność agregatów w całej flocie.LOKALIZACJA GPS.

System C2CLOUD wyposażony jest w technologię lokalizacji GPS i akcelerometrii, która lokalizuje sprzęt i wykrywa, że jest w ruchu, kiedy agregaty są wyłączone, po to aby ostrzegać o możliwej kradzieży. 

 


Zastosowania w TELEKOMUNIKACJI

Lepsza organizacji wizyt serwisowych

Za pomocą tego samego urządzenia można monitorować do 15 agregatów prądotwórczych ze sterownikami marki HIMOINSA lub DSE. Dzięki temu można obniżyć liczbę wizyt na miejscu, a tym samym – koszty eksploatacji i konserwacji.

SYSTEMY HYBRYDOWE

Zintegrowany monitoring systemu hybrydowego: źródła odnawialne, akumulatory, zużycie, sieć i agregat prądotwórczy na prąd stały lub zmienny.
KREATOR GENSET WORKBENCH

Za pomocą aplikacji HGManager można zdalnie i w czasie rzeczywistym konfigurować każdy agregat.


| C2 CLOUD | Urządzenie Komunikacyjne

C2CLOUD umożliwia nadzorowanie i sterowanie jednym lub kilkoma sterownikami marki HIMOINSA albo DSE za pośrednictwem łącza 3G lub sieci ETHERNET.FUNKCJE URZĄDZENIA KOMUNIKACYJNEGO

Przechowywanie do 250 zdarzeń odnotowanych przez sterownik.

Bezpośrednie połączenie ze sterownikami za pomocą programów komputerowych (CE7 Genset Workbench i DSE Configuration Suite), za pośrednictwem serwera HG Manager.

Zdalna aktualizacja oprogramowania firmware sterowników (CE7 i DSE).

Konfiguracja urządzenia za pośrednictwem serwera WWW

TRYB NISKIEGO ZUŻYCIA (SYSTEM ANTYKRADZIEŻOWY HG MANAGER)

Obniżenie szacunkowego zużycia w urządzeniu o 94% dzięki zaprogramowaniu wysyłki jednego pakietu raz na godzinę.

Okresowe wysyłanie pozycji GPS w trybie niskiego zużycia oraz w przypadku wykrycia, że agregat jest w ruchu.

OSTRZEŻENIA POPRZEZ WIADOMOŚCI SMS I E-MAIL

Możliwość wysyłania wiadomości e-mail z informacją o dowolnym zdarzeniu, które dotyczy agregatu prądotwórczego lub o aktywacji sygnału wejściowego w C2CLOUD.

Informacje o statusie agregatu prądotwórczego.

Geolokalizacja i system antykradzieżowy z GPS.

Zdalne sterowanie agregatem (włączanie/wyłączanie, włączanie przyłączy, zmiana trybu itp.) - tylko wiadomość SMS.

Aktywacja wyjść C2CLOUD - tylko wiadomość SMS.

Wysyłanie wiadomości SMS z ustalonym przez użytkownika tekstem o zmianie wejścia w C2CLOUD


INFORMACJE

Dostęp do statusu wszystkich agregatów użytkownika w dowolnym momencie i monitorowanie historii zdarzeń.


STATYSTYKI

Dane generowane przez agregaty prądotwórcze są przechowywane na serwerze i służą do budowania statystyk, które dają obraz pracy urządzeń.


RAPORTY CSV

Informacje, które można eksportować do kompatybilnych formatów (CSV). System umożliwia gromadzenie historii alarmów, zdarzeń, konserwacji, zużycia itd. na potrzeby ich dalszego przetwarzania i analizowania.


UZUPEŁNIANIE PALIWA

GenSet Manager automatycznie szacuje daty kolejnych uzupełnień paliwa w każdym z agregatów.


ALARMY

Aplikacja HG Manager generuje ostrzeżenia o możliwej kradzieży zarówno samej maszyny, jak i paliwa. Funkcja ostrzeżeń o ewentualnej kradzieży obejmuje otrzymywanie wiadomości SMS z ostrzeżeniem oraz zlokalizowanie danego urządzenia za pomocą systemu GPS.


KONSERWACJA

Tworzy wykaz urządzeń uwzględnionych na mapie i pomaga planować harmonogram prac konserwacyjnych dla poszczególnych agregatów.